Vyhledávaní

Průmyslová automatizace a robotizace je cestou, jak redukovat celkové výrobní náklady, jak dosáhnout vyšší efektivity a kvality výroby.

 

Intenzivní konkurenční boj a neustále tvrdší tržní prostředí vyžaduje projektování a modelování pružných, spolehlivých, ekonomických výrobních buněk, pracovišť a provozů. Průmyslová automatizace a robotizace není otázkou módního trendu. Je to nezbytná podmínka zvyšování efektivnosti pracovišť, technologií a celých podnikových systémů.

 

Pomůžeme Vám vyřešit tyto úkoly:

  • Návrh a vývoj jedno- a víceúčelových strojních zařízení
  • Programování řídicích systémů - PLC, PPC
  • Offline a online programování průmyslových robotických systémů
  • Návrh a vývoj SCADA a HMI systémů
  • Systémy průmyslového zpracování obrazu - 2D, 3D
  • Projektování pneumatických a hydraulických systémů
  • Projektování automatizovaného pracoviště i celého výrobního systému