Vyhledávaní

Neustálé zlepšování procesů je mimořádně důležité pro každý podnik, pro každou firmu, která chce pokračovat, rozvíjet se a hlavně obstát v silné konkurenci. Týmy našich specialistů pomáhají podnikům nacházet a odstraňovat úzká místa v logistických i ve výrobních procesech, a tak dosahovat vyšší produktivity.

 

V oblasti procesních inovací zajišťujeme optimalizaci pracovišť, zvyšování jejich výkonnosti, zlepšování procesů a zdokonalování výrobních, logistických, podnikových systémů prostřednictvím moderních metod a postupů. Proces zlepšování vychází z detailního poznání reálných priorit zákazníka a výběru nejvhodnějšího nástroje pro zlepšení aktuální situace. Technická řešení jsou implementována inovativním přístupem, se zohledněním jedinečného lidského potenciálu.

 

Orientujeme se především na tyto oblasti:

 • Lean a produktivita

  zkrácení průběžné doby výroby, dodávka na čas, společnost světové třídy, systematická optimalizace procesů, měření a analýza práce, standardizace

 • Logistika podniku

  interní logistika, řízení skladu, optimalizace a řízení zásob, PaRV, obstarávání a distribuce, tahové systémy, spolehlivost dodavatelského řetězce

 • Péče o stroje a zařízení

  zavedení totálně produktivní údržby, systém prediktivní a korektivní údržby, minimalizace nákladů při maximalizaci střední doby mezi poruchami

 • HR Management

  rozvoj lidských zdrojů, benefiční systémy, budování a vedení pokročilých týmů, monitoring rozvoje zaměstnanců, akademie produktivity, proaktivní zaměstnanec

 • Zlepšování kvality

  rychlý návrh procesu kvality, analýza a řešení nízké kvality, preventivní kvalita, six sigma, odpovědnost každého zaměstnance za kvalitu

 • Quick Response Manufacturing (QRM)

  celopodniková strategie, jejímž cílem je snižovat lead time ve výrobě i v administrativě