Vyhledávaní

... za úspěchem každé firmy stojí kompetentní lidé, připraveni neustále rozvíjet své kompetence a znalosti v kontextu nejnovějších trendů.

 

Souběžně s výzkumem, vývojem a zaváděním inovací do praxe CEIT již dlouhá léta vytváří prostor pro diskuse, výměnu znalostí a inspirací či prezentování pokrokových řešení. Každoročně organizujeme mezinárodní konference a workshopy, na kterých rezonují aktuální trendy, vize a konkrétní aplikace z praxe.

 

Naše předchozí akce:

Digitální podnik (10ti letá historie) / Národní fórum produktivity  (20ti letá historie) / Lean Management

 

Aktuálně připravujeme:

Smart Industry

12. - 13. říjen, 2021