Vyhledávaní

OPTIMALIZACE A ŘÍZENÍ

Automatizace logistických procesů je komplexní proces, který vyžaduje sofistikované nástroje pro navrhování, plánování, optimalizaci a kontrolu procesů v různých fázích implementace. CEIT nabízí komplexní sadu nástrojů pro usnadnění tohoto procesu.

Nástroj na logistické plánování, návrh a optimalizaci: CEIT Table

CEIT Table je interaktivní nástroj pro efektivní plánování a navrhování výroby a logistiky. Umožňuje plánování výroby nebo logistiky pomocí parametrických 3D modelů. Díky podrobné analýze pomáhá při výběru nejlepší možnosti. Představuje originální a inovativní přístup k plánování a navrhování výrobních a / nebo logistických systémů. Sestává z následujících funkcí:

 • Návrh rozložení
 • Plánování výrobní kapacity
 • Plánování spotřeby součástek
 • Návrh a plánování logistického systému
 • Plánování kapacity manipulačních zařízení
 • Plánování výroby
 • Vyvažování pracovišť
 • Optimalizace úloh operátora
 • Návrh skladu
 • Design „Supermarketu“
 • Ergonomické hodnocení pracoviště
Optimisation & Control

Monitor & Control System - monitorovací a řídící platforma pro provoz AGV

Naše platforma umožňuje řízení a monitorování logistických zařízení (AGV) a dalších prvků systému v reálném čase. Systém poskytuje důležité informace pro rozhodování a řízení jednotlivých prvků logistického procesu. Umožňuje také shromažďovat informace pro pozdější analýzu a optimalizaci logistických procesů.

Platforma umožňuje grafickou vizualizaci stavů a pozic jednotlivých logistických prvků (pohyb, čekání, manipulace, nabíjení, nečinnost, stav křižovatek atd.). Výstupem jsou informace o stavu v textové a grafické podobě nebo v jejich kombinaci. Umožňuje také ovlivnit jednotlivé prvky v reálném čase (např. aktivací nebo deaktivací), sledovat stav některých částí tahačů AGV (skener, baterie atd.) A zobrazit propojená okna stavu dynamického dopravníku.

 • Řízení a monitorování logistických zařízení (AGV) a dalších prvků systému v reálném čase
 • Řízení jednotlivých částí logistického procesu
 • Shromažďování informací pro pozdější analýzu a optimalizaci logistických procesů
Optimisation & Control

Track & Trace – Analýza provozu AGV

Modul „Track & Trace“ umožňuje vykonávat podrobnou provozní analýzu AGV včetně následujících funkcí:

 • Režimy AGV - přehled jednotlivých podmínek zaznamenaných v čase a analýza ujeté vzdálenosti
 • Čas odezvy AGV - pravidelné měření doby odezvy všech zařízení AGV zobrazených na mapě výrobní haly
 • Poškozené TAGy - identifikace poškozených radiokomunikačních částí AGV, identifikace oblastí se slabým signálem
 • Ztrátové časy - TAG monitoruje přítomnost AGV na vybraných místech definovaných RFID
 • Stav serveru - přehled rozsahu využití serveru, volného místa na disku atd.
 • Ztráta - zaznamenává přítomnost palety na vybraném statickém dopravníku
 • Stav dopravníku - přehled o stavu statických a dynamických dopravníků
 • Odhad vyrobených částí
 • Pohyb palet - zaznamenávání a sledování pohybu palet ve výrobní hale
Optimisation & Control
Optimisation & Control

Pro více informací nás neváhejte kontaktovat:

Mgr. Pavol Krajíček+421 908 724 190pavol.krajicek@ceitgroup.eu