Vyhledávaní

Management

CEIT tvoří silný tým odborníků, kteří nikdy nejsou spokojeni se status quo, ale neustále se snaží věci zlepšovat. Díky tomu je CEIT "továrnou" nových nápadů, inovací, vizí. Na čele společnosti stojí zkušení manažeři, kteří se plně ztotožňují se známým výrokem o tom, že úkolem skutečného lídra není řídit, ale ukázat cestu ...

Ing. Andrea Chudá
Ing. Andrea ChudáCEO

Ing. Andrea Chudá vystudovala komerční inženýrství na Obchodní fakultě Ekonomické univerzity v Bratislavě. Má dlouholeté zkušenosti s řízením obchodních a marketingových aktivit v retailové i korporátní oblasti, i ve finančních institucích nejen na Slovensku, ale také v Rusku, Rumunsku a Číně. Její podnikatelské myšlení a kompetence potvrzují i několik vlastních úspěšných projektů v oblasti on-line byznysu, konzultací či cestovního ruchu.
Ve společnosti CEIT zastává post generální ředitelky a předsedkyně představenstva.

Ing. Boris Duľa
Ing. Boris DuľaCSO

Studoval řízení a automatizaci na Fakultě elektrotechniky a informatiky Technické univerzity v Košicích. Deset let působil v evropském vývojovém centru společnosti Whirlpool v Německu. Od roku 2014 vedl ve společnosti CEIT tým specialistů zaměřený na konstrukční inženýrství, 3D skenování, aditivní výrobu a rapid prototyping. V lednu 2016 se stal členem představenstva společnosti CEIT. V prosinci téhož roku byl jmenován do funkce generálního ředitele a předsedy představenstva, v níž působil do září 2020. V současnosti jako člen představenstva zastává post Chief Sales Officer (CSO).

Ing. Peter Mačuš, PhD.
Ing. Peter Mačuš, PhD.CTO

Už během studijních let na Žilinské univerzitě v Žilině působil jako výzkumný pracovník na různých projektech orientovaných na 3D digitalizaci a konstrukci strojů a zařízení. Ve společnosti CEIT působí od roku 2009, byl vedoucím oddělení výzkumu a vývoje a později vedl tým zaměřený na technické inovace, zejména mobilní robotické systémy pro intralogolistiku. V současnosti jako člen představenstva zastává post technického ředitele.

Ing. Andrej Štefánik, PhD.
Ing. Andrej Štefánik, PhD.CPO

Studoval na Fakultě řízení a informatiky Žilinské univerzity v Žilině. Je odborníkem na digitální podnik, pokrokové průmyslové inženýrství a inovace pro smart fabriky budoucnosti. Se společností CEIT je spjat od jejího samotného vzniku, přičemž působil na několika řídících pozicích. Jako člen Představenstva CEIT, a.s. je zároveň Chief Project Officer.

Ing. Martin Markovič
Ing. Martin MarkovičCFO
Absolvoval studium na Fakultě hospodářské informatiky Ekonomické univerzity v Bratislavě (Katedra účetnictví a auditingu). Má dlouholeté zkušenosti z oblasti financí, ekonomiky, účetnictví, daní a kontrolingu, přičemž působil na řídících pozicích v silných nadnárodních společnostech. Na post finančního ředitele CEIT nastoupil v roce 2018. V červnu 2020 byl jmenován členem představenstva CEIT.