Vyhledávaní

Hodnoty a cíle

CEIT nabízí průmyslovým partnerům zvyšování jejich výkonnosti prostřednictvím inovací výrobků, technologií, procesů, systémů a služeb. Podporuje inovační rozvoj a podnikavost tvorbou a využíváním nových znalostí.

Stavíme na těchto hodnotách:

Kreativita a inovace

Důvěra

Týmová práce

Znalostní ekonomika

Odpovědnost

Kvalita života

hodnoty_a_ciele.jpg

Naše cíle

  • výzkum a vývoj v oblasti inteligentních systémů,
  • výzkum a vývoj v oblasti technologií digitálního podniku,
  • výzkum a vývoj technických systémů,
  • návrh pokrokových řešení výrobních systémů,
  • výzkum a návrh logistických řešení,
  • motivace firem pro růst investic do vědy, výzkumu a vývoje,
  • transfer znalostního potenciálu univerzit do průmyslu,
  • udržení mladých, vzdělaných lidí v regionu střední Evropy,
  • růst zaměstnanosti, kvality života a prosperity.