Vyhledávaní

case_study.png

Využití virtuální reality

PŘI PROJEKTOVÁNÍ NOVÉHO PRACOVIŠTĚ MONTÁŽE 1. BRZDY

„Vzhledem ke zvyšující se komplexnosti naší výroby jsme potřebovali investovat do technologických změn. Bez nástrojů Digitálního podniku bychom to však nedokázali zrealizovat. Pomocí dynamické simulace a ověření návrhů řešení v prostředí virtuální reality jsme se uměli rozhodnout pro to nejlepší řešení. Šlo o jednu z více investic v našem závodě a jsme rádi, že jsme v krátkém čase a v rámci daného prostoru dokázali dosáhnout očekávaný cíl.“

JURAJ HUDÁČ, GENERÁLNÍ ŘEDITEL, TATRAVAGÓNKA, A.S.

//ZÁKAZNÍK: TATRAVAGÓNKA, A.S.

//ZAMĚŘENÍ: Výroba nákladních železničních vozů a podvozků

//MÍSTO REALIZACE: TATRAVAGÓNKA, a.s. Poprad, Slovensko

TATRAVAGÓNKA, a. s. je popradský podnik zameraný na výrobu železničných vagónov s priemernou ročnou produkciou spoločnosti okolo 4 000 nákladných vagónov a 10 000 podvozkov. Spoločnosť sa tiež zaoberá výrobou zváraných konštrukcií pre vozne osobnej prepravy.

tatravagonka_logo_ceit
EFEKTIVNÍ NÁBĚH NA PRODUKCI DÍLŮ NA NOVĚ PROJEKTOVANÝCH MONTÁŽNÍCH PRACOVIŠTÍCH
cs_tatravagonka_ceit

CÍL PROJEKTU_
ŘEŠENÍ PŘED REALIZACÍ

Racionalizovat procesy montáže a investovat do nových technologií vzhledem ke zvyšující se komplexnosti výroby vagónů. Navrhnout řešení v prostředí digitálního podniku za pomoci dynamické simulace, a to vše ještě před spuštěním samotné realizace projektu.

REALIZOVANÉ KROKY A VÝSTUPY PROJEKTU

// Návrh variant uspořádání montáže 1. brzdy s detailním návrhem jednotlivých prvků pracoviště a zohledněním zásad ergonomie.

// Návrh několika variant roztaktování činností montáže na jednotlivé operátory se zohledněním jednotlivých omezení a překrytých časů.

// Ověření navržených variant přiřazení činností operátorům bylo po implementaci návrhu realizované přímo na pracovišti ve společnosti.

// Definování kompletního seznamu vybavení pracoviště.

// Přepočty a zhodnocení legislativních požadavků kladených na ruční manipulaci s břemeny.

// Identifikace plýtvání a úzkých míst.

// Návrh logistické trasy pro zásobování. Návrh supermarketu pro vychystávání materiálu na montážní pracoviště ve smyslu zásad štíhlé logistiky.

PŘÍNOSY NÁVRHU

// Efektivní náběh na produkci dílů na nově projektovaných montážních pracovištích

// Úspora prostoru v souvislosti s odstraněním zbytečných prvků pracovišť

// Zohlednění zásad ergonomie už v procesu návrhu pracovišť

// Eliminace plýtvání v souvislosti se zbytečnými pohyby v rámci pracovišť

// Návrh nových montážních pracovišť s prověřením kapacitních a prostorových požadavků v prostředí Digitálního podniku ještě před samotnou fází realizace

// Zjištění možných kolizních stavů v detailní variantě

VÝSTUPY TAKÉ VE VIRTUÁLNÍ REALITĚ

Návrhu finální výrobní dispozice předcházela série workshopů s týmem TATRAVAGÓNKA, a.s., kde během realizace projektu a následně i během finální prezentace výstupu byla pro lepší představu návrhů využita virtuální realita.

Tatravagonka_CEIT_CS
Tatravagonka2_CEIT_CS
Projektování v prostředí Digitálního podniku umožňuje zkrácení času náběhu na nový systém

//ZKRÁCENÍ ČASU NÁVRHU V DIGITÁLNÍM PROSTŘEDÍ O 15 %

//ZVÝŠENÍ VÝKONU MONTÁŽNÍCH PRACOVIŠŤ DO 30 %

//ZKRÁCENÍ TAKTU LAKOVACÍ LINKY ZE 45 NA 30 MIN

//PŘIZPŮSOBENÍ NÁVRHU NA SEKVENČNÍ DOVÁŽENÍ MATERIÁLU

//TRVÁNÍ PROJEKTU 3 MĚSÍCE