Vyhledávaní

case_study.png

ŠKODA AUTO

IMPLEMENTACE NEJNOVĚJŠÍCH LOGISTICKÝCH ROBOTŮ CEIT

„Neustále se snažíme inovovat, optimalizovat transportní procesy a zefektivňovat tok materiálu, a to stále pokročilejší automatizací.“

DAVID STRNAD, VEDOUCÍ LOGISTIKY ŠKODA AUTO

//ZÁKAZNÍK: ŠKODA AUTO

//OBLASŤ PÔSOBENIA: Automobilový průmysl

//ZAMĚŘENÍ: Vývoj, výroba a prodej automobilů, komponentů, originál- ních dílů, příslušenství značky ŠKODA a poskytování servisu

//MÍSTO REALIZACE : závody společnosti ŠKODA AUTO, Česká republika

skoda logo 150ŠKODA AUTO a.s. je největším výrobcem automobilů v České republice a jedním z nejstarších výrobců automobilů na světě, přičemž svou historii píše od roku 1895. Společnost je od roku 1991 součástí skupiny VOLKSWAGEN. Dlouhodobě patří k jedním ze stabilních pilířů české ekonomiky, v současnosti v České republice zaměstnává více než 33 600 lidí. Společnost sídlí v Mladé Boleslavi, kde se nachází jeden z jejích výrobních závodů, další dva jsou v Kvasinách a Vrchlabí. V roce 2019 bylo zákazníkům na celém světě dodáno více než 1,24 milionu vozidel značky ŠKODA.

Nasazení více než
130
nejmodernějších CEIT logistických robotů v závodech ŠKODA AUTO
cs_skoda_ceit

STÁLE POKROČILEJŠÍ AUTOMATIZACE INTERNÍ LOGISTIKY

ŠKODA AUTO je lídrem v zavádění inovací Industry 4.0 na českém trhu, kde udává trendy v automatizaci a zlepšování výrobních a logistických procesů. Společnost proto chtěla ve svých průmyslových halách inovovat interní logistické procesy nasazením moderních bezobslužných automatických robotických systémů, které by se vyznačovaly spolehlivostí, flexibilitou, bezpečností, nejvyšší úrovní řízení a propojením na výrobní procesy.

SYSTÉM MĚL SPLŇOVAT NÁSLEDUJÍCÍ POŽADAVKY

// Zajistit spolehlivou, efektivní, flexibilní, sofistikovanou, bezpečnou automatizaci interních logistických procesů odpovídající aktuálním průmyslovým trendům

// Zajistit kontinuální tok materiálu a stabilní logistické procesy

// Zajistit pokročilou formu řízení automatických logistických prostředků, díky které se logistický systém dokáže samostatně rozhodovat a flexibilně přizpůsobit reálné situaci v průmyslové hale

// Poskytnout komplexní online obraz o aktuálním stavu logistiky, a tím i objektivní východisko pro další zefektivňování a optimalizaci

LOGISTICKÉ ROBOTY S INTELIGENTNÍM ŘÍZENÍM A SMART NAVIGACÍ

Společnost do logistických procesů ve svých závodech implementovala více než 130 moderních robotů z portfolia CEIT, v tahací i podbíhací verzi. Vyznačují se inteligentním řízením, propojením přímo na výrobu, pokročilou orientací díky synchronizaci reálného a virtuálního světa. Bezobslužné robotické vozíky již nepotřebují magnetickou pásku na podlaze průmyslové haly. Skenují prostředí a statické objekty v hale, přičemž dráhy jsou reprezentovány v softwarovém prostředí. Systém importuje půdorys místa nasazení a synchronizuje reálný a virtuální svět. Navigace a řízení se tedy v ještě větší míře přesunuly do virtuálního světa a představují další významný krok v inovacích interní logistiky největší české automobilky. Přechodem k novému typu navigace již nejsou potřebné zásahy do podlahy a výrazně se také zvyšuje flexibilita při úpravě drah.

Robotické vozíky jsou přímo propojeny na jednotlivá pracoviště v hale a okamžitě se přizpůsobují aktuální situaci, čímž se zvyšuje produktivita. K montážní lince je materiál přivezen přesně v době jeho potřeby. Systém vyhodnocuje dopravní podmínky a předává informace důležité pro rozhodování a řízení jednotlivých částí logistického procesu a logistických prostředků. Zároveň shromažďuje informace pro pozdější analýzu a optimalizaci logistiky. Monitorování umožňuje přehledné zobrazení stavu a pozice jednotlivých logistických prostředků. Manažeři logistického procesu navíc mohou ovlivňovat jednotlivé prvky v reálném čase. Součástí aktuální flotily je i nový typ robotického vozíku s nosností až do šesti tun. Logistický systém doplňují automatické periferie, které slouží k přepravě a překládání nákladu.

fts_ceit_skoda

POKRAČOVÁNÍ ÚSPĚŠNÉ SPOLUPRÁCE

CEIT a ŠKODA AUTO spolupracují již od roku 2011. Nejnovější projekt potvrdil pokračování spolupráce při automatizaci interní logistiky na další období. Při implementaci svých technických inovací CEIT staví i na bezprostřední blízkosti, jelikož společnost má svou pobočku přímo v České republice.

Nejvyšší úroveň řízení logistických robotů zabezpečuje jedinečný CEIT monitorovací a řídící systém

//DODANÝCH VÍCE NEŽ 130 MODERNÍCH LOGISTICKÝCH ROBOTŮ

//50 AUTOMATICKÝCH PERIFERNÍCH ZAŘÍZENÍ

//SOUČÁSTÍ FLOTILY JE I ROBOT S NOSNOSTÍ 6 TUN

//NEPŘETRŽITÝ PROVOZ 24/7 BEZ OMEZENÍ