Jednou z nejznámějších inovací z dílny CEIT jsou inteligentní mobilní roboty, které se v průmyslových halách starají o spolehlivou, efektivní a bezpečnou automatickou logistiku. Nejde jen o přesun materiálu z jednoho bodu do druhého podle předdefinované dráhy, ale o komplexní systém složený z tahačů, překládacích stanic či dynamických dopravníků, který přiveze materiál na potřebné místo přesně včas, přičemž ho dokáže samostatně naložit i vyložit. Zpracovává data z výroby, flexibilně na ně reaguje a dokáže se samostatně rozhodovat. Toto CEIT řešení pro SMART interní logistiku lze efektivně využít v každém odvětví průmyslu. V největším rozsahu je dnes implementováno například v známých automobilkách ale i v dodavatelských společnostech automobilového průmyslu.

 

Systém jako celek zvyšuje automatizaci a produktivitu logistiky a současně snižuje logistické náklady.

 

Automatický logistický systém

 • Bezobslužný tahač AGV
 • Automatické periferie (vagóny, dopravníky, překladače atd.)
 • Řídící a monitorovací systém
 • Statistický software Track & Trace 

 

Formy navigace

 • RFID značky - AGV sleduje magnetickou pásku umístěnou na podlaze, přičemž na základě RFID (Radio Frequency Identification) tagů dokáže měnit svou rychlost, zastavit a komunikovat s nadřazenými systémy, kterými je možné řídit složité situace či křižovatky.
 • laserový skener - Navigace využívající laserový skener navigovaný soustavou referenčních reflexních bodů. V tomto případě jsou z podlahy vyloučeny všechny prvky, dráha i tagy jsou reprezentovány virtuálně a ke změnám dochází v softwarovém prostředí Map editor.

 

Hlavní přínosy CEIT logistického řešení

 • Úplná automatizace a optimalizace logistických procesů
 • Bezpečnost a ochrana zdraví
 • Úspora nákladů
 • Nepřetržitý provoz 24/7 bez omezení
 • Kvalita a stabilita logistického procesu
 • Kontinuita toku materiálu
 • Flexibilní přizpůsobení logistiky aktuální situaci „just in time“
 • Rozhodování postavené na faktech a konfigurace systému v reálném čase
 • Online digitalizace pohybu logistických zařízení
 • Online řízení logistického toku
 • Sběr a neustále vyhodnocování dat jako východisko pro další zefektivňování a optimalizaci
 • Komplexní obraz o aktuálním stavu logistiky
 • Identifikace úzkých logistických míst
 • Rychlý přístup ke komplexním a relevantním informacím
 • Redukce nákladů na chybovost a neefektivitu
 • Zvýšení produktivity v logistice a výrobě