Management

CEIT tvoří silný tým odborníků, kteří nikdy nejsou spokojeni se status quo, ale neustále se snaží věci zlepšovat. Díky tomu je CEIT "továrnou" nových nápadů, inovací, vizí. Na čele společnosti stojí zkušení manažeři, kteří se plně ztotožňují se známým výrokem o tom, že úkolem skutečného lídra není řídit, ale ukázat cestu ...

Ing. Boris Duľa
Ing. Boris DuľaCEO

Studoval řízení a automatizaci na Fakultě elektrotechniky a informatiky Technické univerzity v Košicích. Deset let působil v evropském vývojovém centru společnosti Whirlpool v Německu. Od roku 2014 vedl ve společnosti CEIT tým specialistů zaměřený na konstrukční inženýrství, 3D skenování, aditivní výrobu a rapid prototyping. V lednu 2016 se stal členem představenstva společnosti CEIT, v prosinci téhož roku byl jmenován do funkce generálního ředitele.

Ing. Peter Mačuš, PhD.
Ing. Peter Mačuš, PhD.CTO

Už během studijních let na Žilinské univerzitě v Žilině působil jako výzkumný pracovník na různých projektech orientovaných na 3D digitalizaci a konstrukci strojů a zařízení. Ve společnosti CEIT působí od roku 2009, byl vedoucím oddělení výzkumu a vývoje a později vedl tým zaměřený na technické inovace, zejména mobilní robotické systémy pro intralogolistiku. V současnosti zastává post technického ředitele.