MOBILNÍ APLIKACE PRO ERGONOMII PŘEDSTAVÍME NA VĚDECKÉ KONFERENCI V PRAZE

Více praxe než teorie avizují organizátoři konference Aplikovaná ergonomie, která se uskuteční 17. a 18. září 2019 v Praze. Program je naplněn panelovými diskusemi odborníků, zajímavými workshopy a konkrétními ukázkami. Organizátory konference je Česká ergonomická společnost, Fakulta strojní ČVUT v Praze, Slovenská ergonomická společnost a CEIT n.o.


Společnost CEIT je hrdým hlavním partnerem akce. Účastníkům v rámci workshopů představíme své moderní aplikace pro ergonomii - mezi nimi i jedinečnou rukavici CERAA Glove, která slouží k měření akčních sil ruky v technických úchopech. Díky tomuto zařízení lze rychle identifikovat rizika a zlepšovat pracovní podmínky. Jde o 4. modul známé aplikace CERAA. Během akce se zároveň uskuteční i slavnostní křest CERAA Glove. 

Späť na Aktuality