Zdravotná starostlivosť

Vďaka našim riadiacim a optimalizačným metódam dokážeme eliminovať plytvanie času, energií, peňazí a transformovať zdravotnícke zariadenia na moderné a finančne fungujúce prevádzky.

 • Ergonómia
  Ergonómia
 • Personálne analýzy
  Personálne analýzy
 • 3D Počítačová simulácia
  3D Počítačová simulácia
 • Metodika
  Metodika
 • Mapovanie tokov
  Mapovanie tokov
 

Rozvoj a riadenie ľudských zdrojov

Zamestnanci tvoria ľudský kapitál každej organizácie, preto je nevyhnutné zhodnotenie ich efektívnosti a ich riadenie. Pre organizáciu je potrebné počet a štruktúru zamestnancov vopred plánovať, stanoviť si ich optimálny stav, ktorý bude v súlade s reálnymi potrebami pri rešpektovaní platnej legislatívy.

automatisches-logistiksystem-small

V rámci optimalizácie procesov v zdravotníctve ponúkame:

 • prepočet plnenia personálnych normatívov
 • systemizáciu pracovných miest
 • analýzu dopadov plánovaných organizačných zmien
 • vzdelávanie zamestnancov – realizáciu školení

Optimalizácia procesov v zdravotníctve

Optimalizáciou je možné dosiahnuť zníženie nákladov a odstránenie neefektívnych činností, lepšie využitie pracovnej sily, ale aj zvýšenie kvality poskytovaných služieb, a tým aj spokojnosť pacientov.

V rámci optimalizácie procesov v zdravotníctve ponúkame:

 • analýzu a zmapovanie procesov
 • analýzu efektivity práce
 • návrhy na zefektívnenie (urgentných príjmov, operačných sál...)
 • reštrukturalizáciu a nastavenie procesov v oblastipersonálneho manažmentu

Zavádzanie technológií v oblasti Health Care

Moderné technológie napomáhajú okrem iného aj zefektívneniu práce v zdravotníckych zariadeniach, čím uľahčujú prácu zdravotníckemu personálu. Ich využívaním tiež môžu zdravotnícki pracovníci ponúknuť pacientom kvalitnejšie, efektívnejšie a lacnejšie služby.CEIT, a.s., Univerzitná 8661/6A, 010 08 Žilina | IČO: 44964676 | IČ-DPH: SK2022890012 OR SR: oddiel Sa, vložka 10692/L | tel.: +421 41 513 74 18 | e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.


ERGONÓMIA

 

Udržanie dobrého zdravia človeka pri práci, maximalizáciu výkonu, ale pritom dodržanie vysokej úrovne humanizácie práce, je možné dosiahnuť len komplexnými riešeniami. V oblasti ergonómie ponúkame flexibilné, rýchle a presné riešenia na mieru pre zákazníka, s využitím dlhoročných skúseností a najmodernejších nástrojov.

V oblasti ergonómie sa staráme o:

 • projektovú činnosť
 • konzultačnú činnosť
 • výskum a vývoj high tech riešenia v modernej ergonómií

Naše riešenia pre vás:

 • Pilotné projekty v oblasti zlepšovania zdravia pracovísk.
 • Komplexné projekty prepájajúce ergonómiu – projektovanie – logistiku.
 • Spolupráca pri výskumných projektoch v oblasti ergonómie.
 • Spolupráca pri zavádzaní ergonómie do vášho podniku (oddelenia, ľudské zdroje, nástroje, metódy, legislatíva a iné).
 • Vývoj nástrojov a metód, ktoré urýchlia vaše rozhodovanie a riadenie projektov v súvislosti s projektovaním pracovísk a ergonómiou.
 • Príprava systémov hodnotenia ergonómie na mieru pre vašu spoločnosť.
 • Audity ergonómie.
 • Poradenstvo a konzultácie.
 • Nové riešenia hodnotenia v ergonómií.

Partneri:


CEIT, a.s., Univerzitná 8661/6A, 010 08 Žilina | IČO: 44964676 | IČ-DPH: SK2022890012 OR SR: oddiel Sa, vložka 10692/L | tel.: +421 41 513 74 18 | e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.


Facebook