Profesijné vzdelávanie

Za úspechom každej firmy stoja ľudia: manažéri, odborníci, zamestnanci pripravení neustále rozvíjať svoje kompetencie a znalosti v kontexte najnovších trendov.

  • Špecializované kurzy pre priemysel
    Špecializované kurzy pre priemysel
  • Konferencie
    Konferencie
  • Poradenstvo
    Poradenstvo

Všetky informácie o aktuálnych vzdelávacích programoch nájdete na edu4industry.eu

Naše vzdelávacie programy sú odrazom dlhoročných bohatých skúseností z konkrétnych projektov založených na inovatívnych riešeniach. Chceme ich odovzdať ďalej. Vieme, že neustále sa meniace podnikateľské prostredie potrebuje pripravených ľudí.

Absolventi našich kurzov sú schopní posudzovať a vyhodnocovať nové trendy vo svojich profesiách, samostatne viesť odborné projekty pomocou progresívnych nástrojov projektového manažmentu, prakticky aplikovať inovačné poznatky a správne sa rozhodovať aj v zložitých situáciách.