Procesné inovácie

V oblasti procesných inovácií zabezpečujeme optimalizáciu pracovísk, zvyšovanie ich výkonnosti, zlepšovanie procesov a zdokonaľovanie výrobných, logistických, podnikových systémov.

 • LEAN - štíhly podnik
  LEAN - štíhly podnik
 • Zvyšovanie produktivity
  Zvyšovanie produktivity
 • Optimalizácia logistiky
  Optimalizácia logistiky
 • Totálne produktívna údržba
  Totálne produktívna údržba
 • Zabezpečovanie kvality a Six Sigma
  Zabezpečovanie kvality a Six Sigma
 
procesne-inovacie-artc-littlel

Atraktívna cena, vyššia kvalita či kratšia dodacia lehota môže posilniť konkurenčnú výhodu vašich výrobkov alebo služieb. Celkovú prosperitu podniku však ovplyvňuje aj množstvo ďalších faktorov. CEIT sa orientuje práve na moderné metódy a techniky optimalizácie podnikových procesov, ktoré zvýšia produktivitu vášho podniku.

Možno ich zoskupiť do niekoľkých oblastí:

 • Nástroje zvyšovania produktivity
 • Logistika podniku, zásobovania a distribúcie
 • Totálne produktívna údržba a manažment
 • Štíhla výroba – Lean Manufacturing
 • Zlepšovanie kvality a implementácia Six Sigma
 • Ľudské zdroje a ich kompetencie

V týchto oblastiach poskytujeme najmä:

 • Odborné poradenstvo
 • Rýchly test stability
 • Efektívne vzdelávanie vašich ľudských zdrojov
 • Riešenie projektov s merateľným prínosom
 • Dočasné navýšenie vašich kapacít
 • Hĺbkový operačný audit – základ tvorby stratégie

Sme otvorení aj ďalším formám spolupráce, ktoré budú spĺňať vaše najvyššie požiadavky a očakávania.