História spoločnosti

Základ pre vznik inštitútu CEIT bol položený na pôde Žilinskej univerzity v Žiline, kde pred rokom 2007 prebiehal intenzívny výskum a vývoj zameraný na unikátne riešenia v logistike a robotike. Nápady a výsledky výskumu mali silný životný potenciál. Priaznivá situácia na trhu umožnila neskoršie komerčné využitie a intenzívny transfer týchto unikátnych riešení a myšlienok do praxe. To bolo základným impulzom pre vznik Stredoeurópskeho technologického inštitútu CEIT ako spin-off Žilinskej univerzity.