CEIT mobilný robotický systém využíva dva druhy navigácie:

a) AGV sleduje magnetickú pásku umiestnenú na podlahe, pričom na základe RFID (Radio Frequency Identification) tagov dokáže meniť svoju rýchlosť, zastaviť a komunikovať s nadradenými systémami, ktorými je možné riadiť zložité situácie či križovatky.

b) Navigácia využívajúca laserový skener navigovaný sústavou referenčných reflexných bodov. V tomto prípade sú z podlahy vylúčené všetky prvky, dráha i tagy sú reprezentované virtuálne a k zmenám dochádza v softvérovom prostredí Map editor.