HODNOTY A CIELE

CEIT ponúka priemyselným partnerom zvyšovanie ich výkonnosti prostredníctvom inovácií výrobkov, technológií, procesov, systémov a služieb. Podporuje inovačný rozvoj a podnikavosť tvorbou a využívaním nových znalostí.

Staviame na týchto hodnotách: 
KREATIVITA A INOVÁCIE

KREATIVITA A INOVÁCIE

DÔVERA

DÔVERA

TÍMOVÁ PRÁCA

TÍMOVÁ PRÁCA

VEDOMOSTNÁ EKONOMIKA

VEDOMOSTNÁ EKONOMIKA

ZODPOVEDNOSŤ

ZODPOVEDNOSŤ

KVALITA ŽIVOTA

KVALITA ŽIVOTA

hodnoty_a_ciele.jpg

NAŠE CIELE

  • výskum a vývoj v oblasti inteligentných systémov,

  • výskum a vývoj v oblasti technológií digitálneho podniku,

  • výskum a vývoj technických systémov,

  • návrh pokrokových riešení výrobných systémov,

  • výskum a návrh logistických riešení,

  • motivácia firiem pre rast investícií do vedy, výskumu a vývoja,

  • transfer vedomostného potenciálu univerzít do priemyslu,

  • udržanie mladých, vzdelaných ľudí v regióne strednej Európy,

  • rast zamestnanosti, kvality života a prosperity.