Archív

Previous Next

Výrobca kovových konštrukcií sedacích systémov automobilov a výrobca výťahových komponentov. Dve priemyselné spoločnosti pôsobiace na Slovensku sú čerstvými držiteľmi ocenenia Národná cena produktivity za rok 2016. Oceňovanie sa uskutočnilo počas slávnostného večera jubilejného ročníka CEIT & Trend konferencie Národné fórum produktivity, v stredu 11. októbra v Žiline.

Zástupcovia spoločnosti CEIT podpisom zmluvy dňa 19. septembra získali strategického partnera, spoločnosť Asseco Central Europe, ktorá investíciou do slovenskej technologickej firmy rozširuje svoje pôsobenie. Asseco Central Europe je jedným z najsilnejších softvérových domov v strednej a východnej Európe. Realizuje náročné projekty v oblasti informačných technológií pre komerčnú sféru ako aj štátnu správu a samosprávu.

Keď sa pred rokmi začal v Žiline skloňovať pojem Digitálny podnik, mnoho výrobných závodov v snahe využívať moderné nástroje a technológie, postupne, možno občas i trochu nesmelo, siahalo po dovtedy málo známych riešeniach, ktoré otvárali dvere k vyššej efektivite procesov.  Špecialisti, ktorí tvoria silný tím v rámci spoločnosti CEIT, im pomáhali raziť cestu z reálneho sveta do digitálneho. Ten sa dnes považuje za základný pilier Industry 4.0 - konceptu, ktorý  silno rezonuje v priemyselnom svete a prináša so sebou aj množstvo nezodpovedaných otázok. Radovan Furmann, šéf Digitálneho podniku CEIT, a.s. hovorí, že sa čoraz viac  potvrdzuje dôležitosť digitálnych a virtuálnych dvojičiek reálnych závodov. Nedajú sa však vytvoriť zo dňa na deň. Industry 4.0 podľa neho nie je statický stav, do ktorého sa závod môže dostať jediným skokom. Je to cesta, ktorá vyžaduje veľa malých, postupných krokov... Dôležité je nezostať stáť.