Vďaka výkonným technológiám a overenej metodike pre 3D meranie a 3D digitalizáciu dokážeme preniesť komplexné tvarové objekty z reálneho sveta do digitálnej podoby. Virtuálne 3D modely sa vyznačujú vysokou presnosťou, čo je predpokladom ich efektívneho využitia v CAx systémoch.

3 dôvody, prečo využiť 3D skenovanie a digitalizáciu:


  • Napomáha k efektívnemu odhaleniu nezrovnalostí medzi výrobkom a jeho dokumentáciou (CAD model, výkres). 
  • Produkt, ku ktorému neexistuje dokumentácia alebo nezodpovedá skutočnosti, je možné opätovne zaviesť do výroby alebo pokračovať vo vývoji. 
  • Vďaka výkonným technológiám dokážeme zachytiť zmeny v priebehu doby životného cyklu produktu.

TECHNOLÓGIA 3D SKENOVANIA A DIGITALIZÁCIE JE VYUŽÍVANÁ NAJMÄ V TÝCHTO OBLASTIACH:

  • strojárstvo
  • automobilový priemysel
  • letecký priemysel
  • zdravotníctvo
  • spotrebný tovar
  • umenie a dizajn
3d_skenovanie.jpg