ČO ROBÍME

TVORÍME INOVÁCIE

Sme technologická spoločnosť, ktorá priemyselným podnikom prináša inovácie pre rast produktivity a efektivity. Zameriavame sa na automatizáciu internej logistiky, optimalizáciu výrobných a logistických procesov či komplexné riešenia pre smart fabriky. Sme spoľahlivým technologickým partnerom podnikov, ktoré vykročili na cestu Industry 4.0.

Priemyselné podniky siahajú po technických ale i procesných inováciách, po nástrojoch digitálneho podniku či automatizácii, pretože si uvedomujú, že je to nevyhnutné, ak chcú dosahovať čoraz vyššiu produktivitu a výkonnosť.

KONTAKTY

SPOJTE SA S NAMI

KONTAKT

ceit@ceitgroup.eu
+421 41 513 7401

SÍDLO SPOLOČNOSTI

Univerzitná 8661/6A
010 08 Žilina
Slovenská republika

49°12'14.1"N 18°45'15.2"E

IČO 44 964 676

NÁJDETE NÁS AJ TU

WESTEND TOWER, Dúbravská cesta 2, 821 08 Bratislava

Werferova č. 1 (7. poschodie), 040 11 Košice

CEIT CZ, s.r.o., Štechova 165/7, 293 01 Mladá Boleslav II, ČR